ruam jai kachad 2019

รวมภาพกิจกรรมงาน วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561