act october 2019

blood donate oct2562

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน ไม่หยุดพักเที่ยง

  • วันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  • วันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 08.30-19.30 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.

ก่อนจะไปบริจาคโลหิตทุกครั้ง ต้อง

  • งดอาหารไขมันสูง
  • นอนหลับให้เพียงพอ
  • เตรียมสุขภาพให้แข็งแรง
  • ดื่มน้ำเยอะๆ ก่อนมาบริจาคโลหิต
  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

*** สอบถามโทร. 045 244 628 ***

1 ตุลาคม 2562 สภากาชาดไทย มอบสิ่งของฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี โดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบชุดฟื้นฟู และผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

october act2019 01 october act2019 02
october act2019 03 october act2019 04
october act2019 05 october act2019 06

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลคำน้ำแซบ และตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจให้ภารกิจวันนี้ผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

october act2019 07 october act2019 08
october act2019 09 october act2019 10
october act2019 11 october act2019 12
october act2019 13 october act2019 14

“เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธาน

เวลา 08.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

october act2019 15 october act2019 16
october act2019 17 october act2019 18
october act2019 19 october act2019 20

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก กิจกรรมไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดท่ากกแห่ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 สภากาชาดไทย โดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ มอบข้าวสารเหนียว 40 กิโลกรัม และชุดเครื่องครัว 1 ชุดต่อครัวเรือน จำนวน 1,067 ครัวเรือน ถวายชุดเครื่องนอนสำหรับพระภิกษุสงฆ์จำนวน 23 ชุดในวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 3 แห่ง และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน จำนวน 202 ชุด พร้อมทั้งมอบชุดฟื้นฟูและชุดอุปโภค-บริโภคให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2 โรง เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่หลังน้ำลดในเขต อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

october act2019 21 october act2019 22
october act2019 23 october act2019 24

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

october act2019 25 october act2019 26
october act2019 27 october act2019 28