act august 2019

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอยหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด อาสายุวกาชาด กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ อาสายุวกาชาดเกิดทักษะในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกฝังจิตอาสาในการช่วยเหลือคนอื่น และเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้มีทักษะการช่วยเหลือตนเองในการปฐมพยาบาล เหล่ากาชาดสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 4000 บาท ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

august act2019 01 august act2019 02
august act2019 03 august act2019 04

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบ นางสาวนฤมล เนื้ออ่อน กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมยุวกาชาด โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวาริำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมอ่านคำแถลงสภากาชาดไทย พร้อมกับเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับสภากาชาดไทย มีทักษะตามภารกิจหลักของกาชาดและยุวกาชาดและมีจิตบริการตามหลักกาชาด และมอบเงินสรนับสนุนกิจกรรมโครงการ จำนวน 3,000 บาท ณ ศูนยืฝึกสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 25 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

august act2019 05 august act2019 06
august act2019 07 august act2019 08

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ บริเวณบานพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์หน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี

august act2019 12 august act2019 09
august act2019 10 august act2019 11

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (2) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” จัดโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย ซึ่งมีนักเรียน นักเรียนศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีนางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

august act2019 13 august act2019 14
august act2019 16 august act2019 15

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. ณ อาคารหม่อมเจียงคำ ชั้น 2 (ตึกพยาธิวิทยา) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบหมายให้นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดังกล่าว

august act2019 17 august act2019 20
august act2019 19 august act2019 18

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

august act2019 21 august act2019 22

และเวลา 19.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวถวายราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

august act2019 23 august act2019 24
august act2019 25 august act2019 26

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นฮอล์สำรวจพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น และเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

august act2019 27 august act2019 28
august act2019 29 august act2019 30

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย จำนวน 48 ครัวเรือน ณ อำเภอสำโรง และราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน กรณี นาย สมปอง รุจิโภชณ์ ณ อำเภอสำโรง โดยมีการมอบชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด

august act2019 31 august act2019 32
august act2019 33 august act2019 34
august act2019 35 august act2019 36

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:50 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ ราษฎรทียากไร้ ยากจน จำนวน 1 ครัวเรือน กรณี นาย ทัศนีย์ ทานะเวช บ้านเลขที่ 38 หมู่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 2,000 บาท และมอบชุดอุปโภค-บริโภค

august act2019 37 august act2019 38
august act2019 39 august act2019 40