act february 2019

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สวนไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลโนนผึ้ง ประจำปี 2562 “เบญจมาศบาน เทศกาลแห่งรัก” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนส่งเสริมและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านตาติด หมู่ที่ 3 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

feb act2019 01 feb act2019 02
feb act2019 03 feb act2019 04

เมื่อวันที่ 5 กพ.2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ครั้งที่3/2561ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ยอดบริจาคโลหิต 52 ราย ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 6 ราย

feb act2019 05 feb act2019 06
feb act2019 07 feb act2019 08

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอตระการพืชผล ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเปิดงาน “ย้อนรอยตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล ภายในงานมีการแสดงเปิดตำนานอีสาน “นางสีดาฆ่านกหัสดีลิงค์” การจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านท้องถิ่น สินค้าโอทอป 5 ดาว ร่วมถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและวิถีชุมชน

feb act2019 12 feb act2019 10
feb act2019 11 feb act2019 09
feb act2019 13 feb act2019 14

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานพิธีปิด) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด หลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุ" ณ ศูนย์โอท็อป อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม ทั้งหมด 3 วัน ผู้เข้าอบรม 90 คน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมด้วย

feb act2019 15 feb act2019 16
feb act2019 17 feb act2019 18
feb act2019 19 feb act2019 20

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมี นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนอำเภอเขมราฐ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ จำนวนผู้มาบริจาคโลหิต 325 คน ได้โลหิตจำนวน 254 คน บริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะและร่างกาย 1 ราย

feb act2019 21 feb act2019 22
feb act2019 23 feb act2019 24

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางจุรีรัตน์ กอเจริญยศ รองนายกเหล่ากาชาดฯ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาวนารามพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

feb act2019 25 feb act2019 26
feb act2019 27 feb act2019 28

feb act2019 29

feb act2019 30

feb act2019 31

feb act2019 32