act janury 2019

jan act2019 01

คลิกดู ผลการออกสลากรางวัลกาชาด ประจำปี 2562

บรรยากาศ "รับแสงแรกของปีก่อนใครในสยาม" ที่ผาแต้ม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

วันที่ 5 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.ใหม่ ขอให้การดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้ลุล่วงราบรื่น

jan act2019 03 jan act2019 04
jan act2019 05 jan act2019 06
jan act2019 07 jan act2019 08

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.39 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต) ขึ้นประดิษฐานสู่เจดีย์อนุสรณ์รูปทรงบาตร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติอัญอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงพ่อ ฯ ในงานพิธีได้รับเกียรติจาก นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางพิมลรัตน สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ภริยา นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ และภริยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า คหบดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธี ณ วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

jan act2019 09 jan act2019 10
jan act2019 11 jan act2019 12
jan act2019 13 jan act2019 14

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีออกรางวัลสลากกาชาด ในงานชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และกาชาด 2562 โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายเธียรชัย พทธรังษี นายศภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็น สักขีพยานในพิธี ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

lotto kachad

ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณในปีนี้ ให้นำหลักฐานสลากกาชาาดพ้อมด้วยบัตรประชาชน ไปแสดงตัวติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มการเงินและบัญชี) ชั้น 3าลากลางอุบลราชธานี โทร 045-344636 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ไม่รับรางวัล

jan act2019 15 jan act2019 16

10 มกราคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน "Kick​ Off​ ประกาศเจตนารมย์​ อุบลราชธานีเมืองสะอาด​ คิดก่อนใช้​ แยกก่อนทิ้ง​" งานที่..เราชาวท้องถิ่นทั้ง​ 239 แห่ง​ 25 อำเภอ และทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน ร่วมด้วยช่วยกัน​ "อุบลเมืองสะอาด​ ราชธานี​อิสาน"

jan act2019 17 jan act2019 18
jan act2019 19 jan act2019 20

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่แม่มหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี กรรม/ที่ปรึกษา/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมวางพานพุ่มในงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ อาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 jan act2019 21
 jan act2019 22  jan act2019 25
 jan act2019 23  jan act2019 24