act janury 2019

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติราชกรณียกิจ ทอดพระเนตร กิจกรรมการเรียนการสอน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอมชอว์ หมู่ 14 บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการถวายการต้อนรับ

jan act2019 58 jan act2019 59
jan act2019 60 jan act2019 61
jan act2019 62 jan act2019 63

jan act2019 01

คลิกดู ผลการออกสลากรางวัลกาชาด ประจำปี 2562

บรรยากาศ "รับแสงแรกของปีก่อนใครในสยาม" ที่ผาแต้ม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

วันที่ 5 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.ใหม่ ขอให้การดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้ลุล่วงราบรื่น

jan act2019 03 jan act2019 04
jan act2019 05 jan act2019 06
jan act2019 07 jan act2019 08

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.39 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิธาตุของหลวงพ่อพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต) ขึ้นประดิษฐานสู่เจดีย์อนุสรณ์รูปทรงบาตร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติอัญอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงพ่อ ฯ ในงานพิธีได้รับเกียรติจาก นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางพิมลรัตน สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ภริยา นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ และภริยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า คหบดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธี ณ วัดป่าวิเวก (ธรรมชาน์) สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

jan act2019 09 jan act2019 10
jan act2019 11 jan act2019 12
jan act2019 13 jan act2019 14

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีออกรางวัลสลากกาชาด ในงานชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และกาชาด 2562 โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นายเธียรชัย พทธรังษี นายศภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็น สักขีพยานในพิธี ณ เวทีกลาง ลานขวัญเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

lotto kachad

ผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณในปีนี้ ให้นำหลักฐานสลากกาชาาดพ้อมด้วยบัตรประชาชน ไปแสดงตัวติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มการเงินและบัญชี) ชั้น 3าลากลางอุบลราชธานี โทร 045-344636 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ไม่รับรางวัล

jan act2019 15 jan act2019 16

10 มกราคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน "Kick​ Off​ ประกาศเจตนารมย์​ อุบลราชธานีเมืองสะอาด​ คิดก่อนใช้​ แยกก่อนทิ้ง​" งานที่..เราชาวท้องถิ่นทั้ง​ 239 แห่ง​ 25 อำเภอ และทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน ร่วมด้วยช่วยกัน​ "อุบลเมืองสะอาด​ ราชธานี​อิสาน"

jan act2019 17 jan act2019 18
jan act2019 19 jan act2019 20

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่แม่มหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี กรรม/ที่ปรึกษา/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมวางพานพุ่มในงานรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ อาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

 jan act2019 21
 jan act2019 22  jan act2019 25
 jan act2019 23  jan act2019 24

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับ สโมสรไลออนส์ รามา กรุงเทพ ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จำนวน 216 ผืน

jan act2019 46 jan act2019 47
jan act2019 48 jan act2019 49 width=

 วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 5000 บาท

jan act2019 43 jan act2019 42

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 3000 บาท

jan act2019 44 jan act2019 45

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางสมถวิล ทวีสุข กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติหน้าที่ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่อำเภอโพธิ์ไทรซึ่งมียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 318 คน และแจ้งความจำนงบริจาค ดวงตา 5 คน อวัยวะ 7 คนและร่างกาย 4 คน

jan act2019 50 jan act2019 51
jan act2019 52 jan act2019 53

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ณ ตำบลไร้น้อย อำเภอเมืองอุบลราชะานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 5000 บาท

jan act2019 26 jan act2019 27
jan act2019 28 jan act2019 29

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี (กุฏิพระสงฆ์ วัดบ้านแดง) พร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 5000 บาท

jan act2019 32 jan act2019 33
jan act2019 34 jan act2019 35

 

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ยากจน ณ ณ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 3000 บาท

jan act2019 31 jan act2019 30

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 12.10 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 3000 บาท

jan act2019 37 jan act2019 36

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รายพร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 3000 บาท/ราย

jan act2019 38 jan act2019 39

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 15.40 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รายพร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 3000 บาท

jan act2019 40 jan act2019 41

วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ งานชื่นสุขี ศรีนาลัย ปีใหม่และกาชาด ประจำปี 2562 ให้แก่

  • ผู้ที่รับรางวัลรถเก๋ง TOYOTA YARIS ATIV คือ นางสม ศรีแก้ว บ้านเลขที่ 9/4 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
  • รางวัลที่ 2 รถเก๋ง MG – 3X มอบให้กับ นายถนอม แปะก๋งเส้ง บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 16 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
  • มีผู้ที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA Mio จำนวน 8 คัน
jan act2019 54 jan act2019 55
jan act2019 56 jan act2019 57

สำหรับประชาชนผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสลากสมนาคุณกาชาด ไปติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562