act december 2018

hny 2019

อย่าพลาดชมงานประเพณีปีใหม่-งานกาขาด ประจำปี 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี มีการออกร้านพฤกษากาชาด เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของอุบลราชธานี พร้อมการแสดงมากมาย ณ บริเวณลานศาลากลางหลังเก่า (ตรงข้ามทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี) 28 ธันวาคม 2561 ถึง 6 มกราคม 2562 นี้

blood donate dec2018

หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย ออกรับบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม 2561 ตามวัน/เวลา และสถานที่ในตาราง ถ้าท่านจะร่วมบริจาคโลหิต ควรจะ...

🍲 งดอาหารไขมันสูง
😴 นอนหลับให้เพียงพอ
💪 เตรียมสุขภาพให้แข็งแรง
🥤 ดื่มน้ำเยอะๆก่อนมาบริจาคโลหิต

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม นางอิสรีย์ มั่งคั่ง และนางนิชราพุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เลขานุการเหล่ากาชาด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ/ที่ปรึกษา/และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อน้อมสำนึก เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

dec act2018 01 dec act2018 02
dec act2018 03 dec act2018 04

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14:39 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานธนาคารเลือด) ร่วมพิธีพระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 36 และ 108 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม

dec act2018 05
dec act2018 06 dec act2018 07
dec act2018 08 dec act2018 09
dec act2018 10 dec act2018 11