act july 2018

blood donate 2018

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศ ร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. และร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพื่อเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมลงนามถวายพระพร ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 โดยในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ การรับบริจาคโลหิต ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell) บริจาคอวัยวะ และดวงตา การจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

ในส่วนภูมิภาค ประชาชนสามารถบริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ท่านยุพาภร วิฑูรย์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เเละสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง กิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5" เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ ตึกอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

july act 2018 01 july act 2018 03
july act 2018 04 july act 2018 02

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกุล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

july act 2018 05 july act 2018 06
july act 2018 07 july act 2018 08

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การประสานความร่วมมือในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 11 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ปภ. จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การประสานความร่วมมือในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีท่านพระนายสุวรรณรัตน์ เป็นประธานในที่ประชุม

สำนักงานประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประนามัยพิทักษ์ จัดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น รวมทั้งบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างหน่วยงานของสภากาชาดไทน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในเรื่องการรับบริจาค การบริหารจัดการคลัง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในการข่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

july act 2018 09 july act 2018 10
july act 2018 11 july act 2018 12

วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย ยอดรวมผู้บริจาคโลหิตจำนวน 135 ราย บริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายจำนวน 4 ราย 

july act 2018 13 july act 2018 14
july act 2018 15 july act 2018 16

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะส่วนราชการเข้าเฝ้าฯ รับเทียนพรรษาพระราชทาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา เตรียมเดินทางนำเทียนพรรษาพระราชทานกลับจังหวัดอุบลราชธานี ในเวลา 12.35 น. โดย สายการบินไทยสไมล์ เพื่อนำไปถวายยังวัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

july act 2018 17 july act 2018 18
july act 2018 19 july act 2018 20
july act 2018 21 july act 2018 22

23 กรกฎาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีมาร่วมพิธีเปิดเทศกาลงานแห่เทียนเข้าพรรษา "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง 

july act 2018 23 july act 2018 24
july act 2018 25 july act 2018 26
july act 2018 27 july act 2018 28

25 กรกฎาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อบรรเทาความทุกข์ชาวอัตตะปือ บ้านพี่เมืองน้องของเรา
#ขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมทั้งชาวกาชาด7และทีมอาสาสมัครที่เข้มแข็ง...ปรมมือให้ค่ะ

july act 2018 29 july act 2018 30
july act 2018 31 july act 2018 32
july act 2018 33 july act 2018 34

27 ก.ค.2561 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มาประดิษฐาน ณ ทุ่งศรีเมือง เพื่อร่วมในพิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้ (28/7/2561)

july act 2018 35 july act 2018 36
july act 2018 37 july act 2018 38
july act 2018 39 july act 2018 40

แห่เทียนภาคกลางคืน หรือ การแสดงแสงสี ในคืนวันอาสาฬหบูชา และ คืนวันเข้าพรรษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ จัดในชื่อว่า "เกิดแต่อุบลฯ" โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำขบวนด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ ชื่อชุดการแสดง รำไหว้ยกอ้อยอครู

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางนันทรัตน์ ธัญญพืช รองนายเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการและสมาชิดเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของ
แผ่นดิน “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561”

july act 2018 41 july act 2018 42
july act 2018 43 july act 2018 44

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี