act april 2018

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อถวายสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมไพรพยอม โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานในพิธี

apr act 2018 04 apr act 2018 01
apr act 2018 02 apr act 2018 03

สงกรานต์อุบลเย็นชุ่มฉ่ำใจ แต่งย้อนยุคผ้าทอผ้าไทย มาม่วนกัน วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการแถลงข่าว งานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์อุบลเย็นชุ่มฉ่ำใจ แต่งย้อนยุค ผ้าทอ ผ้าไทย มาม่วนกัน” ขึ้น โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ,นางธนพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ,นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสิทธิพล เสงี่ยม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในการการแถลงข่าว เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทย ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่คู่คนไทย จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์อุบลเย็นชุ่มฉ่ำใจ แต่งย้อนยุคผ้าทอไทยมาม่วนกัน” รณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยว แต่งกายด้วยผ้าทอ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม ผ้ากาบบัว ตลอดจนผ้าทอพื้นเมืองประเภทต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 – 17 เมษายน 2561 พร้อมทั้งเชิญชวนชาวอุบลราชธานี อนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยในโอกาสเทศกาล และวันสำคัญต่างๆ ให้เป็นปกติวิสัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการเตรียมความพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเตรียมความพร้อม ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ควรศึกษาเส้นทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย เปิดไฟหน้า ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ ความพร้อมของคนขับ และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในวินัยจราจร

apr act 2018 05 apr act 2018 06
apr act 2018 07 apr act 2018 09
apr act 2018 08 apr act 2018 10
apr act 2018 11 apr act 2018 12
apr act 2018 13 apr act 2018 14
apr act 2018 15 apr act 2018 16

16 เมษายน 2561 ที่ สถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ,นายสุริยะ สุโนภักดิ์ นายสถานีรถไฟอุบลราชธานี นำ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ บุคลากร จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน นำผ้าเย็น ขวบบรรจุน้ำ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของสถานีรถไฟอุบลราชธานี พูดคุย ถามไถ่ แสดงความห่วงใย พี่น้องประชาชน อย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้ง ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ ขับรถไฟ ตรวจความพร้อม และความเรียบร้อย ก่อน ลั่นระฆัง ปล่อยขบวนรถไฟฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล

apr act 2018 17 apr act 2018 18
apr act 2018 19 apr act 2018 20

เมื่อวันที่ 20 เมษยน 2561 เวลา 14:00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางนิชรา พุทธรังสี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 ร่วมลงพื้นที่ให้ขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในเขต อำเภอนาเยีย ที่ประสบเหตุสาธารณภัยอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด เงินสงเคราะห์ จำนวน 5000 บาท
2.สถานีกาชาดที่ 7 มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด ณ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

apr act 2018 21 apr act 2018 22
apr act 2018 23 apr act 2018 24

โครงการ:พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 💕 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอประชุมประชาวาริน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมีประชาชนในเขตอำเภอวารินชำราบ พร้อมใจกันออกมาบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

apr act 2018 25 apr act 2018 26
apr act 2018 27 apr act 2018 28
apr act 2018 29 apr act 2018 30