act feb 2018

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ภริยาปลัดจังหวัด ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ อำเภอทุ่งศรีอุดม และได้ยอดผู้บริจาคโลหิต 136 ราย

feb act 2018 01 feb act 2018 02
feb act 2018 03 feb act 2018 04

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ภริยาปลัดจังหวัด มอบผ้าห่มคลายหนาว จากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวน 30 ราย

feb act 2018 05 feb act 2018 06
feb act 2018 07 feb act 2018 08

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ภริยาปลัดจังหวัด และกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จำนวน 6 ราย แต่ได้เยี่ยมเพียง 5 ราย เพราะนักเรียนทุนฯอีก 1 ราย ติดธุระ และได้ออกมาเยี่ยมนักเรียน ณ อำเภอเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จำนวน 1 ราย โดยมีการมอบชุดของขวัญและให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำ

feb act 2018 09 feb act 2018 10
feb act 2018 11 feb act 2018 12