act jan 2018

สวัสดีปีใหม่ 2561 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จงได้พบแต่ความสุข สวัสดี ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน รำรวย มั่งมีเงินทอง ทุกท่านเทอญ ปีใหม่ปีนี้อย่าลืมไปร่วมสนุกกันในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีกัน โดยเฉพาะการแวะเยี่ยม "ร้านหรรษากาชาด" ร่วมทำบุญล้วงหลอดหรรษา รับรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 7 มกราคม 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) เพื่อหารายได้ช่วยกิจกรรมสาธารณกุศล ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบสาธารณภัยต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน และส่งเสริมกลุ่มอาชีพจากอำเภอต่างๆ ได้นำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย และจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าของจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

บรรยากาศกับค่ำคืนที่ "ร้านหรรษากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี" โดยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จำหน่ายหลอดแก่ประชาชน เพื่อลุ้นรางวัลต่างๆ มากมาย คุณช่วยกาชาด กาชาดช่วยคุณ (คลิกไปอ่านต่อ ดูผลการออกสลากรางวัล)

ภาพบรรยากาศ @ร้านหรรษากาชาดอุบลราชธานี 2561

jan act2018 05 jan act2018 06
jan act2018 07 jan act2018 08
jan act2018 01 jan act2018 02
jan act2018 03 jan act2018 04

วันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ได้จัดพิธีออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ขึ้น โดยมี นายสฤษธิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพา วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,พันเอกพิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ,นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,จ่าสิบเอก เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นสักขีพยานใน การออกรางวัลฯ ในครั้งนี้

lotto 2018

สำหรับประชาชนผู้ถูกรางวัลให้นำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสลากสมนาคุณกาชาด มาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในวันเวลา ราชการหากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์

กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดเดือนนี้

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางศิริพร ผ่องแผ้ว ภริยาปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

jan act2018 09 jan act2018 10
jan act2018 11 jan act2018 12

วันที่ 16 มกราคม 2561 (งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ) นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศิริพร ผ่องแผ้ว ภริยาปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิก ร่วมด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ อำเภอโขงเจียม

jan act2018 13 jan act2018 14
jan act2018 15 jan act2018 16

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศิริพร ผ่องแผ้ว ภริยาปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม กรรมการและสมาชิก ร่วมมอบผ้าห่มคลายหนาว และเสื้อกันหนาว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอ โขงเจียง จำนวน 30 ครอบครัว ณ หอประชุมอำเภอโขงเจียม

jan act2018 17 jan act2018 18
jan act2018 19 jan act2018 20

 วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอเขมราฐร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี,สโมสรไลออนส์อุบลราชธานี ร่วมมอบผ้ห่มกันหนาว ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอนาตาล ณ โรงเรียนบ้านนากลาง ตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

jan act2018 21 jan act2018 22

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศิริพร ผ่องแผ้ว ภริยาปลัดจังหัวดอุบลราชธานี พร้อม กรรมการและสมาชิก ร่วมมอบผ้าห่มคลายหนาว และเสื้อกันหนาว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอ สำโรงจำนวน 26 ครอบครัว และ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย ณ หอประชุมอำเภอสำโรง

jan act2018 23 jan act2018 24
jan act2018 25 jan act2018 26

วันที่ 18 มกราคม 2561 (งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ) นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศิริพร ผ่องแผ้ว ภริยาปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิก ร่วมด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ อำเภอสำโรง

jan act2018 27 jan act2018 28
jan act2018 29 jan act2018 30