act dec2017

พิธีเปิดร้านหรรษากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

กิจกรรมที่ผ่านมา

4 ธันวาคม 2560 เวลา18.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจอัยการ นางยุพาภรณ์ วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย รองนายกเหล่ากาชาด(1)(3) และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ ณ มณฑลพิธีลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี..

dec act1017 01 dec act1017 02
dec act1017 03 dec act1017 04

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง โดยร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ

dec act1017 05 dec act1017 06
dec act1017 07 dec act1017 08
dec act1017 09 dec act1017 10

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ณ กองบิน 21 ยอดบริจาคโลหิต 49 ราย

dec act1017 11 dec act1017 12
dec act1017 13 dec act1017 14

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบสิ่งของจากหน่วยงาน ห้างร้าน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุุบลราชธานี ดังนี้ 1) ห้าง ต.อะไหล่อุบล มอบพัดลมขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง 2) สถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี มอบ มาม่า 1800 ห่อ และข้าวสาร 5 ก.ก. จำนวน 60 ถุง

dec act1017 15 dec act1017 16

 

8 ธันวาคม 2560 หน่วยงานราชการ เอกชน สนับสนุนมอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจให้กับกาชาดงานปีใหม่อุบลฯ" รับมอบโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

dec act1017 17 dec act1017 18
dec act1017 19 dec act1017 20
dec act1017 21 dec act1017 22

ดูภาพเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage ครับ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08:30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด อุบลราชธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม รับ-ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี

dec act1017 23 dec act1017 24
dec act1017 25 dec act1017 26
dec act1017 27 dec act1017 28

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ณ อำเภอกุดข้าวปุ้น ยอดบริจาคโลหิต 174 ราย

dec act1017 29 dec act1017 30
dec act1017 31 dec act1017 32
dec act1017 33 dec act1017 34

วันนี้ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย นางมนต์ทิพย์ แก่นจันทร์ ภริยา และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใจ และมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งได้ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 302 ราย ขอขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่สนับสนุนทรัพย์สิ่งของกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

dec act1017 35 dec act1017 36
dec act1017 37 dec act1017 38