act dec2017

4 ธันวาคม 2560 เวลา18.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจอัยการ นางยุพาภรณ์ วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย รองนายกเหล่ากาชาด(1)(3) และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ ณ มณฑลพิธีลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี..

dec act1017 01 dec act1017 02
dec act1017 03 dec act1017 04

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง โดยร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ

dec act1017 05 dec act1017 06
dec act1017 07 dec act1017 08
dec act1017 09 dec act1017 10

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ณ กองบิน 21 ยอดบริจาคโลหิต 49 ราย

dec act1017 11 dec act1017 12
dec act1017 13 dec act1017 14

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบสิ่งของจากหน่วยงาน ห้างร้าน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุุบลราชธานี ดังนี้ 1) ห้าง ต.อะไหล่อุบล มอบพัดลมขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง 2) สถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี มอบ มาม่า 1800 ห่อ และข้าวสาร 5 ก.ก. จำนวน 60 ถุง

dec act1017 15 dec act1017 16

 

8 ธันวาคม 2560 หน่วยงานราชการ เอกชน สนับสนุนมอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจให้กับกาชาดงานปีใหม่อุบลฯ" รับมอบโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

dec act1017 17 dec act1017 18
dec act1017 19 dec act1017 20
dec act1017 21 dec act1017 22

ดูภาพเพิ่มเติมใน Facebook Fanpage ครับ