act nov2017

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมภริยาท่านปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นางศิริพร ผ่องแผ้ว ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพ ร่วมกับท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานั และปภ.จ.อุบลราชธานี ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสิ้น 1500 ชุด

nov act2017 01 nov act2017 02
nov act2017 03 nov act2017 04
nov act2017 05 nov act2017 06
nov act2017 07 nov act2017 08
nov act2017 09 nov act2017 10

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นผู้แทนในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการ/สมาิชกเหล่ากาชาดจังหวัด 

nov act2017 11 nov act2017 12
nov act2017 13 nov act2017 14

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลฯ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้โลหิตทั้งหมด 114 ราย 

nov act2017 15 nov act2017 16
nov act2017 17 nov act2017 18

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม ภริยาท่านปลัดจังหวัด นางศิริพร ผ่องแพ้ว และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน ณ บ้านโนนหมากเดือย ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

nov act2017 19 nov act2017 20
nov act2017 21 nov act2017 22

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม ภริยาท่านปลัดจังหวัด นางศิริพร ผ่องแพ้ว และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย คือ นายโม้ สรสิทธิ์ อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 30 ม.2 ต.โนนค้อ อ. บุณฑริก ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกสาว อายุ 51 ปี พิการเคลื่อนไหว ป่วยโรครูมาตอยด์ บุตรเขย หลานสาว หลานเขย และเหลน ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา นายโม้ฯ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว มีภาวะหลงลืมเนื่องจากชราภาพเล็กน้อย และ นางสวัสิ์ สมศรี อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 50/4 ม.1 ต. โนนค้อ อาศัยอยู่กับ บุตรชาย สะไภ้ และหลาน 2 คน ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป นางสวัสดิ์ฯ พิการทางการเคลื่อนไหว ขาอ่อนแรง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ร่วมกับท่านเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ พมจ.อุบลราชธานี สาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

nov act2017 23 nov act2017 24
nov act2017 25 nov act2017 26