act sept2017

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายณัฐนนท์ ชินลาภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ปลัดอำเภอโขงเจียม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านด่าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเด็กหญิงพิมภารัตน์ ขันสิงห์ ณ บ้านเลขที่ 717 หมู่ที่ 1 บ้านด่านเก่า ตำบลบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หลังจากนั้น ได้เข้าตรวจดูสถานที่เกิดเหตุ ณ หน้าห้องประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านด่าน อำเภอโขงเจียม ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด และเงินสดจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

sept act2017 01 sept act2017 02
sept act2017 03 sept act2017 04

 

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนในการมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 5,000.- บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นางสาวเปี่ยง สงวนงาม ณ บ้านเลขที่ 2 ม.5 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ในวันเดียวกัน ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วย พมจ.อบ. ร่วมกิจกรรมมอบบ้านผู้ยากไร้ มอบผ้าห่มแก่ราษฎร จำนวน 100 ผืน/คน ..และธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

sept act2017 05 sept act2017 06
sept act2017 10 sept act2017 07
sept act2017 08 sept act2017 09

 

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนในการมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 5,000.- บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นายเหลามณี คำพัด อายุ 56 ปี ณ บ้านเลขที่ 1 ม.13 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ในการนี้ นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นอ.บุณฑริก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้แทน สสอ. ผู้แทน อบต.โพนงาม ผญบ.หมู่ที่ 13 ผู้นำชุมชน อสม. เพื่อนบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ 

sept act2017 11 sept act2017 12
sept act2017 13 sept act2017 14

 

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น ได้ออกร่วมกับ นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น โดยในรอบนี้ในการเยี่ยมมีการมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ทั้งสิ้น 4 รายๆ ละ 1000 บาท และชุดเยี่ยมให้กำลังใจ ได้แก่ นางสาววรรณา ชื่นหลง ผู้ป่วยโรค ลิ้นหัวใจรั่ว, นายพงค์ศิริิ วิลาวัลย์ ผู้ป่วยโรคปัญญาอ่อน, นางสาวเรไร ไผ่เลี้ยง ผู้ป่วยโรคหัวใจ, เด็กชายนันทะพล สุภาษา ผู้ป่วยพัฒนาการช้า, ส่วนผู้ป่วยอีก 1 ราย เด็กหญิงกนกวรรณา นันทะสาร ได้ไปศึกษา ต่อ โรงเรียน ณ จังหวัดขอนแก่น และจะกลับมาบ้านพักอาศัยในเขตอำเภอน้้ำขุ่น อีกทีในเดือน ตุลาคม ช่วงปิดเทอม

sept act2017 15 sept act2017 16
sept act2017 17 sept act2017 18

 

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญส่ง แก้วเสนา สมาชิกสภาเทศบาล, นายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้นำถุงยังชีพจำนวน 247 ชุด และข้าวเหนียวกุดเชียง มามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย โดยได้รับความร่วมมือจากมทบ.22 ในการจัดกำลังพลมาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มารับถุงยังชีพในครั้งนี้

sept act2017 19 sept act2017 20
sept act2017 21 sept act2017 22
sept act2017 23 sept act2017 24

 

 วันที่ 22 กันยายน 2560 ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ครั้งที่ 3 /2560 การประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาด ภาค 7 ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ในรอบเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2560 และเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ของคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ

sept act2017 26 sept act2017 25
sept act2017 28 sept act2017 27