act july2017

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รับบริจาคโลหิตที่ อำเภอวารินชำราบ ยอดบริจาค 445 ราย บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 6 ราย

july act2017 01 july act2017 02
july act2017 03 july act2017 04
july act2017 05 july act2017 06

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ อำเภอเขื่องในและสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 5,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ครอบครัวเด็กฝาแฝด 1 ขวบ ซึ่งมีนางนิภาโพธิ์ไทร ผู้เป็นแม่ป่วยเป็นมะเร็ง และนายอดุลย์ ผู้เป็นพ่อป่วยด้วยโรคไต ที่ ตำบลกุดกะเสียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

july act2017 07 july act2017 08
july act2017 09 july act2017 10

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและมอบชุดบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.น้ำยืน จำนวน 200 ณ ศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 12 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก อบจ.ที่สนับสนุนรถขนชุดอุปโภคบริโภค และ กองทัพบได้จัดส่งกำลังพลทหาร ลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน

july act2017 11 july act2017 12
july act2017 13 july act2017 14
july act2017 15 july act2017 16

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ เหตุอุทกภัย(น้ำท่วม) ในเขตพื้นที่อำเภอ น้ำยืน โดนมีการช่วยเหลือผู้ประสบเภัย ทั้งหมด 7 ราย ณ ศูนย์บรรเทาทุกข์/ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาคารเทศบาลตำบลน้ำยน(หลังเก่า) ดังนี้
1.นายคูณ บัวลา
2.นางสมพงศ์ บัวลา 165/12 บ.ศรีบุญเรือง ต.ศรีวิเชียร
3.นาย บุตรดี ชมพูพื้น (สามี)นางสังวาล
4.นาง ศรี ศิลาลอม 198/12 บ.ศรีบุญเรือง ต.ศรีวิเชียร
5.นาง สังวาล ชมพูพื้น บ.ศรีบุญเรือง 349/12 ต.ศรีวิเชียร
6.นางบุญเทิน รุ่งเรือง 35/6 บ้านสงวนรัตน์ ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน
7.นางอารีรัตน์ ศิลาอ้อม 87 ม.7 ต.ศรีวิเชียร
มอบชุดอุปโภค-บริโภคจำนวน 1 ชุด/ราย
 

july act2017 17 july act2017 18

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพรรษา 65 พรรษา