act june2017

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 รับบริจาคโลหิต ที่ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ มียอดบริจาค 48 ราย

june act2017 01 june act2017 02
june act2017 03 june act2017 04

18 มิถุนายน 2560 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ เข้าเยี่ยมชมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด อุบลฯ ,กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นั้น ได้จัดขึ้น ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ,แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ความรักความสามัคคี และความอาลัยที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทย ,เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาว ซึ่งดอกไม้จันทร์ที่ได้ ประดิษฐ์ มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ อาทิ ดอกชบาหนู ,ดอกลิลลี่ ,ดอกกุหลาบ ,ดอกดารารัตน์ ,ดอกกล้วยไม้ ,ดอกชบาทิพย์ และดอกแก้วเป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทั้งสิ้นจำนวน 2,000 ดอก เมื่อเสร็จแล้วจะนำไปมอบให้กับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมแล้วนำมาใช้ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560

นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดนั้น ยังได้ลงพื้นที่ ไปทำการสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับจิตอาสา ในพื้นที่ ชุมชน อำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั่วทุกอำเถอ อาทิ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ลงพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก ,20 มิถุนายน 2560 ลงพื้นที่ อำเภอกุดข้าวปุ้น กับ อำเภอเขมราฐ ,21 มิถุนายน 2560 ลงพื้นทือำเภอโพธิ์ไทร กับ อำเภอนาตาล ,22 มิถุนายน 2560 ลงพื้นทือำเภอโขงเจียม กับ อำเภอศรีเมืองใหม่ ,23 มิถุนายน 2560 ลงพื้นทือำเภอพิบูลมังสาหาร กับ อำเภอนาเยีย ,26 มิถุนายน 2560 ลงพื้นทือำเภอวารินชำราบ กับ อำเภอม่วงสามสิบ และ 29 มิถุนายน 2560 ลงพื้นทือำเภอเมือง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่จะถึงนี้

june act2017 05 june act2017 06
june act2017 07 june act2017 08
june act2017 09 june act2017 10

20 มิถุนายน 2560 ที่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) อุบลราชธานี น้อมจิตน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ใต้แสงเทียน น้อมส่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมี พระวิบูลธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ,นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำ พระสงฆ์ รวมทั้งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ,ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ,เจ้าหน้าที่ บุคลากร จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) อุบลราชธานี นุ่งขาว ห่มขาวร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในครั้งนี้ด้วย

โดยดอกไม้จันทรน์ที่ พระสงฆ์ และ พสกนิกรชาวเมืองอุบลฯ ได้น้อมใจร่วมกันประดิษฐ์ ในครั้งนี้ คือ ดอกดารารัตน์ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ทรงพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ ซึ่งดอกดารารัตน์นั้น เป็นดอกไม้ที่นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวัง สิ่งใดตอบแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ,ความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ,ความรักความสามัคคี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตย์อยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทย ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ท่าน ทรงครองราชย์ และปกครองประเทศไทยตลอดระยะเวลานานกว่า 70 ปี

ทั้งนี้ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ยังเป็นสถานที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาประทับในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนสักการะพระพุทธปฏิมา แล้วเสด็จประทับ ณ ชานหน้าพระอุโบสถ เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 

june act2017 15 june act2017 16
june act2017 11 june act2017 12
june act2017 13 june act2017 14

 27 มิถุนายน 2560 กับอีกหนึ่งวันที่อิ่มgv,ใจ ได้ต้อนรับท่านแผน วรรณะเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มาภารกิจที่จังหวัดอำนาจเจริญ แล้วเมตตามาเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวกาชาด 7และเยี่ยมชมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

june act2017 17 june act2017 18
june act2017 19 june act2017 20

 29 มิถุนายน 2560 ที่ ห้องประชุมศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น โดยมี สมาชิกเหล่ากาชาด กิ่งกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ให้การอบรม และให้ความรู้ คำแนะนำในบทบาทหน้าที่ของสภากาชาดไทย ให้กับอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวนกว่า 300 คน

ด้วยสภากาชาดไทยนั้น เป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม กำเนิดขึ้นด้วยพลังจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทน จึงก่อให้เกิดกิจกรรมการทำงานอาสาสมัคร เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขึ้น อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาสภากาชาดไทย และในอีกมิติหนึ่งสภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณะกุศล ที่มีการดำเนินการทางด้านอาสาสมัครอย่างแท้จริง เพื่อช่วยปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยตามพันธกิจ 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ,การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ,การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่ต้องให้การช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อมนุษยธรรมตามหลักการ ของกาชาดสากล

สภากาชาดไทยนั้นได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสภากาชาดไทย ระหว่างปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดฯ โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดแผนงาน / โครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครกาชาด เพื่อให้อาสาสมัครกาชาดได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในภารกิจ ของอาสาสมัครกาชาด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุดมการณ์ของเหล่ากาชาด ให้ได้ทราบอย่างแพร่หลายและทั่วถึง ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ได้มีอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่ลงทะเบียนในระบบ จำนวนทั้งสิ้น 26,073 ราย

จากแนวทางข้างต้นนั้น การที่จะนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่มี ”จิตอาสา” มีเมตตาและศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย ปรารถนา จะใช้เวลา สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนการช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุดมการณ์กาชาดอย่างแพร่หลายนั้น อาสาสมัครสภากาชาดไทยนั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในองค์กรกาชาด หลักการกาชาดและอุดมการณ์กาชาดได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่าง อาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่และเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อประสบภัยขึ้นในพื้นที่ ที่ตนเองอาศัยและประจำการอยู่

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในเหล่ากาชาด ในพื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในครั้งนี้ จะได้รับสมุดบันทึกความดีและเข็มกลัด จิตอาสาสภากาชาดไทย อีกด้วย

june act2017 21 june act2017 22
june act2017 23 june act2017 24
june act2017 25 june act2017 26