act mar 2017

1 มีนาคม 2560 ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอธุยา อุบลราชธานี ทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี ในวันนี้ทุกๆ ท่านได้ทำหน้าที่เพื่อนมนุษย์ที่ดี ทุกหยดเลือดของท่านจะส่งผ่านโรงพยาบาลต่างๆ ไปถึงผู้ป่วยที่รอการรักษา ด้วยโลหิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยค่ะ

mar act2017 01 mar act2017 02
mar act2017 03 mar act2017 04

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางดวงดร พงษ์ศรีกูร รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาด อุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ ในพื้นที่อำเภอตระการพืขผล พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ จำนวนรายละ 5,000 บาท และชุดอุปโภค บริโภค รายละ 1 ชุด และโรงเรียนคำไฮใหญ่ มอบจักรยานจำนวน 5 คันแกนักเรียรในถิ่นทุรกันดารและชุดอุปโภคบริอีกด้วย และไปที่ โรงพยาบาลดอนมดแดง โดยมีการมอบผ้สห่มจำนวน 50 ผืน หมอนยางพารา จำนวน 20 ใบ อีกด้วย

mar act2017 09 mar act2017 10
mar act2017 11 mar act2017 12

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาด อุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงษ์ อำเภอสิรินธร อำเภอนาจะหลวย และได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวนรายละ 5,000 บาท และชุดอุปโภค บริโภค รายละ 1 ชุด

mar act2017 05 mar act2017 06
mar act2017 07 mar act2017 08

วันที่ 8 มีนาคม 2560 พระอธิการ อภิสิทธิ์ โชติมันโต เจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อม บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดป่าบุญล้อม ร่วมการบริจาคโลหิต แสดงความจำนงบริจาคดวงตา แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ แก่สภากาชาดไทย ในการนี้ นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้น้อมถวายไทยทาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ....

mar act2017 13 mar act2017 14

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำถุงยังชีพลงไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ที่ศาลากลางบ้าน บ้านราษฎร์สำราญ ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการบำรุงขวัญประชาชน โดยมีนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำผู้ประสบวาตภัย จำนวน 178 หลังคาเรือน รับมอบถุงยังชีพ

mar act2017 15 mar act2017 16
mar act2017 17 mar act2017 18

วันที่ 19 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายสงวน อุส่าห์ดี บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งพักอาศัยในสวนของชาวบ้านลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ ซึ่งนายสงวน มีอายุ 87 ปี พักอาศัยคนเดียว และป่วยมีโรคประจำตัว...ไม่มีคนดูแล...

mar act2017 19 mar act2017 20
mar act2017 21 mar act2017 22

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองไฮน้อย ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทหารกองบิน 21 มณฑลทหารบกที่ 22 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบวาตภัย จากพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น ของวันที่ 29 มีนาคม 2560 ในพื้นที่ตำบลหนองไฮ และตำบลค้อน้อย ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายและประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวม 6 หมู่บ้าน จำนวน 50 ครัวเรือน

mar act2017 24 mar act2017 25
mar act2017 26 mar act2017 27

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นางพิมลรัตน์ สุกใส รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิก เยี่ยมให้กำลัง ผู้ยากไร้ ยากจน ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ซึ่งได้เยี่ยมให้กำลังใจ กรณีนางพัชรินทร์ รัชราษฏร์ ซึ่งได้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ทางเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 5000 บาท พร้อมผ้าอ้อม 1 ลัง และกระดาษทิชชู 48 ม้วน 

mar act2017 28 mar act2017 29