HNY2017

donate 2560 00

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดงาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชนต่างๆ มาร่วมในการบริจาคเงินและทรัพย์สิ่งของ เพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านหรรษากาชาด ในงานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๗ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางเก่า ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

ดูกิจกรรมงานกาชาดและงานปีใหม่ ๒๕๖๐ คลิกที่นี่เลย