act aug2016

วันนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๔๕ น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อบ นายกเหล่ากาชาดเป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดย ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่7ฃ ๗ และสถานีกาชาดที่ ๗ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายนิกร สุกใส รอง ผวจ.อบ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อบ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ ๗ ร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี

act aug2016 00

act aug2016 01 act aug2016 02
act aug2016 03 act aug2016 04

 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนิชรา พุทธรังษี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯเป็นผู้แทนวางพวงมาลาในงาน วัน รพี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระรูปหน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

act aug2016 05 act aug2016 06
act aug2016 07 act aug2016 08

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ได้มอบหมายให้กรรมการพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัด อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยะวัย ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย

act aug2016 09 act aug2016 10
act aug2016 11 act aug2016 12