act may2016

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

act may2016 01

 

act may2016 02

act may2016 03

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมและติดตามเยาวชนผู้ที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในเขตพื้นที่ อำเภอเขื่องในและ อำเภอม่วงสามสิบ

act may2016 04 act may2016 05
act may2016 06 act may2016 07
act may2016 08 act may2016 09

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้ยอดผู้บริจาค ๙๑ ราย

act may2016 10 act may2016 11
act may2016 12 act may2016 13
act may2016 14 act may2016 15